DFUN 雜誌

Autumn 2018 No.66

 My Home Magazine 漂亮家居雜誌  Taiwan Aug 2018

My Home Magazine 漂亮家居雜誌

Taiwan Aug 2018

台風氣旋 設計藝文 匯聚派意

深圳派意館 2018.08.04

 
 
 
 INTERNI & Decor Magazine  South Korea Jun 2018 

INTERNI & Decor Magazine

South Korea Jun 2018 

 ArchDaily 中文版  May 2018

ArchDaily 中文版

May 2018

 ArchDaily 國際版  May 2018

ArchDaily 國際版

May 2018

 
 
 
 WINNER DESIGNS 2017-2018  A' Design Award & Competition

WINNER DESIGNS 2017-2018

A' Design Award & Competition

Certificate of Excellence 2017-2018

A' Design Award & Competition

 House Style Magazine 時尚家居  Taiwan Sep/Oct 2017  

House Style Magazine 時尚家居

Taiwan Sep/Oct 2017

 

 
 
 
 CTA亞洲創意對話 Vol.4 遺珠之憾   by CTA亞洲創意對話 2018

CTA亞洲創意對話 Vol.4 遺珠之憾 

by CTA亞洲創意對話 2018

 做對翻修,老屋再住20年  by 台灣東販出版社 2018

做對翻修,老屋再住20年

by 台灣東販出版社 2018